Filminspektion

Vi hittar roten till problemet

Tillsammans med vårt systerföretag kan vi hjälpa er med filminspektion och läcksökning. Vi har utvecklat egna metoder för läcksökning av läckage på tappvatten- och värmerör, avlopp, golvvärme, dränering etc. Har ni ett golv som har börjat resa sig i ett rum så har ni med största sannolikhet ett läckage. Har färgen börjat släppa på väggen i källaren så fungerar säkert inte er dränering som den skall. Ser ni en liten missfärgning på ert innertak är ert avlopp säkerligen otätt. Vi kan med vår utrustning hitta läckage på nergjuten golvvärme med ca 3 cm marginal – i princip ”spot on”.

Behöver du hjälp av en professionell hantverkare?