Spolning/Relining

Underhållsspolning - innan problemen uppstår!

Vi arbetar även förebyggande! Att utföra underhållsspolningar av ledningsnätet med rätt intervall minimerar risken för akuta stopp och översvämningar med stora kostnader och sekundärskador samt förlänger livslängden i befintliga system.

Som ägare till ledningsnätet kan du själv både se och höra när det är dags för en underhållsspolning. När avrinningen från toaletter, golvbrunnar och tvättställ försämras och försvinner med ett kluckande ljud, då har du säkra indikationer på att en underhållsspolning är på sin plats.

Avloppsspolning

Med effektiva spolbilar, utför vi en mängd olika typer av underhållsarbeten på både dag och spillvattenledningar förlagda i mark och i fastighet. Vi utför också specialarbeten som ex. rotskärning och fräsning av ledningar.

Från en avloppsspolning kan vi ta det vidare till en filmning för att konstatera fel och komma med ett åtgärdsförslag, exempelvis en relining av avloppet.

Vad är relining?

Relining innebär att du ger insidan av dina avloppsrör en ny helt tät beläggning. Den ger en jämn slät yta som är halare än betong, gjutjärn eller plast, vilket innebär att avfall inte lika lätt fastnar. Den tätar också eventuella sprickor och skarvar, vilket gör att begynnande läckage stoppas och rören blir omöjliga för råttor att ta sig in ifrån den omgivande marken.

När ska man relina?

Skadedjur som möss och råttor behöver inte stora sprickor för att ta sig in i gamla skadade rör. Relining täpper till den risken.

När rören börjar bli gamla och/eller du får återkommande problem med stopp. Om du vill undvika att behöva stoppspola och fräsa fler gånger, utan vill ha en mer långsiktig lösning. Om delar av dina rör börjar bli skadade och det läcker eller är hål i skarvar där det samlas avfall, läcker eller du får problem med exempelvis råttor som kryper in.

Behöver du hjälp av en professionell hantverkare?