Kundservice

Maila oss

När ni mailar in era synpunkter till oss är det viktigt att ni skriver in följande uppgifter i mailet:

  1. Ditt namn
  2. Fakturanummer
  3. Referens
  4. Din synpunkt

Villkor

Det är kundens ansvar att ombesörja och delge oss eventuella ROT-uppgifter. Lämnar inte kunden ROT-uppgifter vid beställningen av jobbet eller anmäler att de vill ha ROT på jobbet kommer en administrationsavgift tillkomma på fakturan om denna redan är inskickad. 

Fakturatolken

Här förklarar vi hur fakturan är uppbyggd.

  1. Fakturanumret. Fakturanumret är unikt för varje faktura, och du anger detta vid betalning.
  2. Förfallodag. Anger det datum betalningen ska vara oss tillhanda.

  3. Fakturauppgifter. Vad arbetet avser.

  4. Eventuella ROT-uppgifter.

  5. Belopp att betala. Det totala beloppet för fakturan.